Spiegelbeeld

https://www.spiegelbeeld.nl

Spiegelbeeld Magazine is een maandblad dat mensen op een breed terrein informeert over onderwerpen die iedereen aangaan. Het richt zich op bewustwording op het gebied van voeding en gezondheid, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij. 

Als kleine, zelfstandige uitgeverij is het erg prettig om bij Place for Bizz ruimte te huren en zo makkelijk van allerlei faciliteiten gebruik te kunnen maken. Al was het maar de geweldige koffieautomaat! 

Onze ondernemers

Share: