Nimo Security

https://www.nimo-security.com/
“Transparante aanpak leidt tot kraakheldere beveiliging” Niet zomaar een loze kreet maar een filosofie waar we volledig achterstaan. Veiligheid is een gevoel. Een gevoel van zekerheid, waakzaamheid en vertrouwen. 

Het merendeel van de dienstverlening in de beveiligingsbranche heeft een preventief karakter. Meestal zijn de kosten van de dienstverlening bij de klant helder maar de baten vaak minder. 

De werkzaamheden vinden vaak plaats op tijden dat u als klant niet aanwezigheid bent. Bij controle op de uitvoering blijken eerder gemaakte afspraken ten dele of niet naar behoren te worden uitgevoerd, hetgeen resulteert in een beschaamt vertrouwen bij u als klant. 

NIMO security wil niet dat deze gevoelens worden beschaamt, daarom kiezen wij voor een andere strategie dan het gemiddelde beveiligingsbedrijf. Onze dienstverlening is transparant. Het gaat immers om uw veiligheid en die van uw eigendommen, die van uw naasten of uw medewerkers en dan zult u niet willen volstaan met ”gemiddeld”.  

De visie van NIMO security

NIMO security heeft als visie dat veiligheid kwalitatief hoogwaardig, meetbaar en controleerbaar moet zijn.

-U wil een kwalitatief hoogwaardig product.

NIMO security volgt de ontwikkelingen en trends op de beveiligingsmarkt nauwlettend. Onze medewerkers worden door het volgen van opleidingen en trainingen voortdurend (bij) geschoold. Aan elke inzet gaat een gedegen advies vooraf. Advies van professionals. 

-U wil dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

NIMO security onderscheid zich binnen de branche door het vastleggen van afspraken in prestatiecontracten. Hierdoor is het voor beide partijen vooraf duidelijk wat er van elkaar verwacht mag worden. Niet alleen een inspanningsverplichting maar ook een resultaatsverplichting wordt vastgelegd Door het aangaan van dergelijke verbintenissen worden de geleverde prestaties meetbaar. Uw vaste accountmanager evalueert periodiek het prestatiecontract met u.  

-U wil onze dienstverlening kunnen controleren.

NIMO security legt de verrichtingen van haar medewerkers vast. Op uw locatie gebeurt dit middels (digitale)dienstrapportages.. Als klant kunt u direct inzicht krijgen in de data van onze GPS en Track & Trace volgsystemen. Hierdoor ziet u wanneer en hoelang we uw locatie bezocht hebben. U leest dat wij ons met recht niet gemiddeld vinden, wij zijn voortdurend op zoek naar onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde en verbeterpunten. Onze klanten zijn bedrijven, scholen, instellingen, particulieren en collega beveiligingsbedrijven.
Onze ondernemers

Share: