Mpluz

https://www.mpluz.nl

Mpluz* is een creatief projectbureau voor audiovisuele communicatie.

Sinds 2002 ontwikkelt Mpluz* concepten voor de medische sector die zich kenmerken door de mix van multimedia, ICT en klinische techniek. Illustratief zijn de verslag- en (tele)vergaderkamer, de digitale operatiekamer, de medische werkplek en ziekenhuisbreed beeldbeheer. Ons belangrijkste product is kennis. Kennis van systeemintegratie en kennis van het veranderingsproces, zodat alle betrokkenen hun stem terugvinden in het eindresultaat. Matching Medical Multimedia. Dát is ons vak.

Onze ondernemers

Share: