IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

https://www.imk.nl/

Cultuur en kernwaarden
IMK is kort na de Tweede Wereldoorlog als Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf door de overheid opgericht om ondernemers in Nederland financieel te ondersteunen voor herstel en groei van hun bedrijven. Ook na de privatisering zit deze maatschappelijke missie nog steeds in het bloed. Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie en het is onze ambitie om ondernemers te helpen groeien en bloeien. Deskundigheid, betrokkenheid en zakelijkheid staan daarbij voorop.

Deskundigheid
De IMK’er is specialist en expert op zijn terrein en beschikt over voldoende generieke kennis en vaardigheden. De deskundigheid van de IMK’er omvat drie deelgebieden: ondernemerscompetenties, financiële analyse en business kennis. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Betrokkenheid
IMK’ers delen de passie voor ondernemers en spreken hun taal. Het streven naar duurzame financiële zelfstandigheid van de ondernemer staat centraal zowel in advisering over levensvatbaarheid als in begeleiding van starters.

Zakelijkheid
Het werk van het IMK vereist een zakelijke grondhouding (hand-in-hand met het gevoel van betrokkenheid). Niet pappen en nat houden, maar duidelijk en direct zijn. Een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer (en daar streng in zijn). En daar waar beslissingen genomen moeten worden, daar niet voor weglopen, maar besluiten nemen en implementeren.

Expertise
Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft voor haar 3 doelgroepen een zestal strategische expertisedomeinen benoemd, waarin expliciet wordt geïnvesteerd:

Voor ondernemers

-Bedrijfsadvies en opleiding
-Financiering en Subsidies
-Koop en Verkoop Bedrijf

Voor Overheid & Public Sector

-Ondernemersregelingen en sociale zekerheid voor ondernemers

Voor Bedrijven en Instellingen

-Advies en risicobeoordeling klantengroep ondernemers
-Outplacement en begeleiding naar ondernemerschap
-Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf beschikt over een eigen kenniscentrum ter ondersteuning van de dienstverlening en detacheert tevens medewerkers bij gemeentes en bedrijven.

Onze ondernemers

Share: