Place for Bizz Eindhoven De Hurk bijna nóg betere plek om te ondernemen

Vergaderruimte Crypton met wallcover op muur

De laatste puntjes worden momenteel op de ï gezet, maar één ding is al duidelijk: na de verbouwing is Place for Bizz Eindhoven De Hurk een juweel van een bedrijvencentrum. Dat is niet in de laatste plaats de verdienste van (interieur)architect Judith Muijtjens, eigenaar van ontwerpbureau Wonderful Day Design.

Dat Place for Bizz Judith vroeg om het ontwerp te maken, is geen toeval. “Judith kent Place for Bizz. We hebben al eerder met haar samengewerkt. Ze is bekend met onze uitgangspunten en onze formule. Dat maakte de keuze niet zo moeilijk”, vertelt Marc Kuipers, algemeen directeur van Place for Bizz.

Judith over haar werk: “De moderne ondernemer eist meer van een werkplek dan alleen een bureau met een computer. De hele sfeer speelt een erg grote rol. Een goede, prettige werkomgeving heeft een toegevoegde waarde voor de ondernemers en leidt tot meer inspiratie en synergie. De begane plek, bijvoorbeeld, wordt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zowel in een formele als in een informele setting.”

Place for Buzz

Nieuw in Eindhoven De Hurk is de zogeheten BuzzPlace. “Dat is een ruimte waar huurders elkaar, maar ook relaties kunnen ontmoeten”, zegt Judith. “Daar wordt de Place for Bizz-formule maximaal zichtbaar. In de BuzzPlace kunnen mensen ook lunchen, overleggen, werken en borrelen. Deze plaats nodigt uit tot meer interactie en interessante ontmoetingen. Het zorgt voor meer dynamiek.”

Niet alleen de veranderingen op de begane grond zijn van hoog niveau. “De verdiepingen zullen door een horizontale lay-out een open verbinding krijgen met de bestaande ‘voorbouw’. De look & feel van deze verdiepingen zal ook gelijk zijn. Op drie plekken is de gang iets verbreed. Door hier een print en wandverlichting toe te passen wordt de ruimtelijkheid vergroot. Deze verbouwing zal leiden tot het versterken van de missie van Place for Bizz: ‘Iedere dag iedereen een aangename en professionele werkplek bieden’, een missie die ook stevig verankerd ligt in het werk van Wonderful Day design”, sluit Judith af.

De officiële opening van Place for Bizz Eindhoven De Hurk 2.0 staat gepland voor komende oktober. Vanaf dat moment is het centrum zelfs een nóg betere en mooiere plaats om te ondernemen.